Võistlustel on lubatud tantsida võistlustantsu riietuses ja jalatsites. Intiimsed kehaosad peavad olema kaetud. 
Erinevatele vanuserühmadele piiranguid ei seata. Lubatud on kaunistused ka alla 12 seas. 

Meik on lubatud kõikides vanuserühmades. Alla 12 aastaste puhul on lubatud naturaalne meik.